אודות

אודות!

"הגדת חבל ימית"
מרכז המבקרים

במרכז מושב דקל, בחבל שלום, במועצה האזורית אשכול נמצא מרכז מבקרים "הגדת חבל ימית" אשר הוקם על ידי מפוני חבל ימית שביקשו לשמר חלק היסטורי זה של ארץ ישראל.

המקום – יחיד מסוגו בארץ, מציג את סיפורם של משפחות אשר העזו להתיישב בשממה, להתחיל את חייהם מבראשית, אלה אשר הפכו את החולות לנווה מדבר, יצרו הווי חיים גדוש ערכים ועזבו את ביתם בפתחת רפיח. אותם תושבים בחרו לבנות את חייהם מבראשית בשנית בחבל שלום שבמועצה אזורית אשכול.

זה סיפור המסע של כולנו ולכן קחו תובנות על בניה מחדש

במרכז המבקרים מובא הסיפור בנימה אישית לצד מידע כתוב, תמונות, מוצגים וסרט קצר.
זו לא רק נוסטלגיה, אלא רצף של ערכים כמו התיישבות, חלוציות, הפרחת השממה, ויתור על הבית למען השלום ואהבת ארץ ישראל.

סרט קצר, המפיח חיים בסיפור חותם את הביקור במרכז המבקרים והקבוצה יוצאת לסיור רכוב, באוטובוס איתו הגיעו, לתור את אחד הרחובות במושב דקל ולשמוע על ההקמה, הווי החיים וסיפורי מקום.

ניתן להוסיף לביקור סיור מורחב :
אנדרטת אוגדת הפלדה, קירות ימית, משולש הגבולות עם התייחסות למעבר רפיח, גדר הגבול וגלעד שליט תוך התייחסות לאקטואליה בעוטף עזה ולבסוף חותמים את הסיור הרכוב בישובי החלוציות – נווה שפונה מגוש קטיף.

זהו סיפור מרגש של עבר, הווה ועתיד השזורים יחד בחלומות של מתיישבים.

 

ישובי חבל ימית

נאות סיני

תחילתו ב- 1967כהיאחזות נח"ל : נח"ל סיני שהתאזרח ב- 1972 ובשנת 1978 הוסיפו את מנחם בגין כחבר מושב סמלי. כלכלתם התבססה על גן ירק ומכבסה גדולה לשרות הצבא.

שדות

חלוצי ההתיישבות בפתחת רפיח היו 18 משפחות צעירות שפרנסתם התבססה על גידול ירקות ופרחים בהצלחה ניכרת. במושב היו 67 משפחות אשר פונו ב- 1982 למען השלום עם מצרים.

דקלה

החלה דרכה כהיאחזות נח"ל של הפועל המזרחי, המקום התאזרח ב- 1971 והתפרנסו מגידולי שלחין, חממות ותרנגולי הודו. בפינוי המושב מנה 40 משפחות.

נתיב העשרה

ביוני 1973 עלו 30 משפחות להתיישבות במקום שנקרא "מניין" ובהמשך הוחלף לנתיב העשרה. על אף הצלחתם הכלכלית, 58 משפחות התפנו מצפון סיני ב-1982 .

מרכז אבשלום

הישוב נבנה סמוך לשדות ב- 1973 על מנת לספק שירותים ליישובי חבל ימית. התגוררו בו 25 משפחות.

סופה

הוקמה כהיאחזות נח"ל סמוך לימית ב- 1974 ובשנת 1977 התאזרח המקום והפך לקיבוץ המבוסס על גידול ירקות ופרחים. בפינוי עזבו סופית את בתיהם בפתחת רפיח 75 חברים ומועמדים.

אוגדה

בדצמבר 1975 16 משפחות הגיעו לאדמת מושב אוגדה. עבודתם החקלאית התבססה על גידולים בבתי צמיחה (חממות ). בעת הפינוי מנה המושב 48 משפחות.

חרובית

בשנת 1975 הוקמה כהיאחזות נח"ל בשם תרס"ג, ב- 1977 התאזרחה ותושביה התפרנסו מעבודה בגן ירק ומכבסה.

איתם

בקיץ 1976 הוקם בסיס חיל האוויר "איתם " ובתוכו היה ישוב אזרחי בשם "מחנה נורית " אשר שימש למגורי 34 משפחות משרתי הקבע של הבסיס. גם בסיס איתם פונה בשנת 1982 .

ניר אברהם

הוקם באוגוסט 1977 על ידי צעירים מבני המושבים. גידלו לפרנסתם ירקות ופרחים ובפינוי מנו 41 משפחות.

חולית

בשנת 1977 החל את דרכו כהיאחזות נח"ל ולאחר כחצי שנה התאזרח והפך לקיבוץ. חבריו עסקו בגידולי שלחין, פלחה, ירקות ופרחים ובפינוי מנו 75 איש.

פריאל

המושב הוקם על ידי עולים מרוסיה בעלי תארים אקדמאים, אשר התיישבותם אושרה ב-1977 ועלייתם חלה בספטמבר 1978. עסקו בגידולים חקלאים בחממות ובפינוי מנו 30 משפחות.

תלמי יוסף

חברי המושב עלו מדרום אפריקה על מנת להתיישב בפתחת רפיח ובנובמבר 1978 הגיעו למושב והחלו לעסוק בעבודה החקלאית שבחממות.    בפינוי היו 27 משפחות.

פריגן

הקמת הישוב אושרה כבר ב- 1977, אך רק לפני ועידת קמפ -דייוויד הגיעו להתיישבות, שוכנו בקרוואנים והחלו לגדל עגבניות. בפינוי התגוררו במושב 21 משפחות.

עצמונה

עלו להתיישבות בפתחת רפיח במרץ 1979, כהתרסה כנגד החתימה וההחלטה לפנות את סיני. במקום גרו 8 משפחות ו- 25 רווקים עסקו בחקלאות ופונו ב- 1982.   

חברנו יחדיו על מנת לספר סיפור שדורש שיספרו אותו!