אתרי מורשת

אתרי מורשת!

 אנדרטת אוגדת הפלדה

אנדרטת אוגדת הפלדה המקורית ניצבה בעיר ימית לזכרם של חללי מלחמת ששת הימים, אשר לחמו בדרום תחת פיקודו של האלוף ישראל טל.

בתום המלחמה ההורים השכולים יחד עם המפקדים החליטו להקים אנדרטה לזכרם של 164החללים שנפלו בקרבות שהתחוללו בדרום ולהציבה ב"שער לסיני" –  דהיינו, בעיר ימית.

האוגדה של האלוף טל שלחמה בדרום כללה 5 כוחות לחימה ובהם היו : 2 חטיבות שריון, 1 חטיבת צנחנים, כוחות הנדסה וכוחות ארטילריה.

האדריכל ישראל גודוביץ תכנן את האנדרטה כגבעה משתפלת שמרכזה גבוה  והולכת ומנמיכה אל השוליים בהיקפה.

במרכז עומד מגדל גבוה – 25 מטר גובהו המורכב מ-5 חצאי עמודים – דימוי לקני תותח, ומהמרכז מסתעפים 5 שבילים אל שולי האנדרטה דרך "יער" של עמודים ניצבים כאשר בראשם של חלק מהעמודים קבועים חלקים מהכלים ששימשו במלחמה.

האנדרטה נחנכה בימית ב- 05/06/1977 , עשר שנים לאחר מלחמת ששת הימים ועם פינוי סיני, נהרסה במסגרת הרס ימית ונבנתה מחדש בחבל שלום לפי התכנית המקורית.

קירות ימית

זה היה ביתי.

אתר קירות ימית משמש כחלק בשרשרת מורשת ימית – כחוליה היסטורית יחידה שנלקחה מחבל ימית והושמה בארץ ישראל.

מוצג זה אשר מהווה את סוף הסיפור של אזור שהתפרק, משמש עבורנו כחלק ראשוני וחשוב של סיור מורשת הסוגר פרק חיים מאחור ופותח פרק חיים חדש.

סיפור של פירוק בתי חבל ימית והעברתם לשטח ישראל הסמוך לגבול, על מנת לעשות בהם שימוש נוסף.

האתר מרגש מעצם היותו שמור ומוצב כספר שקירותיו מונחים זה על גבי זה, כדפים בספר.